Εμβολιασμοί


Τα εμβόλια είναι ειδικά αντιγόνα, που χωρίς ή με ελάχιστες ανεπίθυμητες ενέργειες διεγείρουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού έτσι ώστε αυτός να αναπτύσσει αντίστοιχα αντισώματα και να προφυλάσσεται ολικά ή μερικά, μόνιμα ή παροδικά από την νόσηση που προκαλούν οι λοιμογόνοι παθογόνοι παράγοντες, που αντιστοιχούν στα αντιγόνα αυτά.Η ανοσία που επιτυγχάνεται με εμβόλιο ονομάζεται τεχνητή ενεργητική ανοσία σε αντιδιαστολή με την φυσική ενεργητική ανοσία που προκαλεί η νόσηση ή η κρυψιμόλυνση.
Τα εμβόλια αποτελούν σε παγκόσμια κλίμακα βασικούς εκφραστές της προληπτικής ιατρικής. Η επινόηση και η ευρεία εφαρμογή τους αποτέλεσαν ισχυρότατο όπλο κατά πολλών λοιμωδών νόσων, με κορυφαίο παράδειγμα το δαμαλισμό. Από τον Οκτώβριο του 1977 δεν έχει αναφερθεί ούτε μία περίπτωση ευλογιάς οπουδήποτε στον κόσμο.

Γενικές συστάσεις για τους εμβολιασμούς:
➢ Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται από τον ιατρό για τα πλεονεκτήματα και τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα του εμβολίου που πρόκειται να γίνει στο παιδί τους και για τους κινδύνους που εγκυμονεί η νόσος, της οποίας η πρόληψη επιδιώκεται με το εμβόλιο.
➢ Πριν από κάθε εμβολιασμό το παιδί πρέπει να εξετάζεται κλινικά.Ήπια ιογενή νοσήματα, κυρίως των ανωτέρων αναπνευστικών οδών ακόμη και με πυρετό(<38,5°C στο ορθό) δεν αποτελούν απόλυτη ένδειξη αναβολής του εμβολιασμού, ιδιαίτερα αν οι γονείς του παιδιού είναι αμελείς και δεν ακολοθούν με συνέπεια το χρονοδιάγραμμα για τους εμβολιασμούς.
➢ Οι εμβολιασμοί πρέπει να γίνονται στην ηλικία που προβλέπει το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Έτσι πρακτικά μηδενίζεται η πιθανότητα να νοσήσει το παιδί.
➢ Πρέπει απαραιτήτως να ελέγχεται η ημερομηνία λήξεως του εμβολίου.
➢ Όλα γενικώς τα εμβόλια πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία 2°-8°C και όχι απλώς σε ψυγείο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα εμβόλια που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους ιούς.

BUY NOW